Главная | Новости | Новости, комментарии | Моніторинг громадської думки в місті Біла Церква напередодні місцевих виборів 3...

Моніторинг громадської думки в місті Біла Церква напередодні місцевих виборів 31 жовтня 2010 року

PDF Печать E-mail
13.09.2010 08:38

Центр соціальних технологій «Соціополіс» оголошує про проведення циклу досліджень «Моніторинг громадської думки в місті Біла Церква напередодні місцевих виборів 31 жовтня 2010 року».

Вказаний цикл досліджень є складовою частиною ширшого дослідницького проекту «Соціально-політична ситуація в містах України з населенням 100-500 тисяч жителів напередодні місцевих виборів 31 жовтня 2010 року», який буде охоплювати окремі середні міста з населенням 100-500 тисяч жителів в усіх регіонах України. Для центрального регіону України як об'єкт дослідження було вибране місто Біла Церква, яке є репрезентативним для досліджуваної категорії міст.

Даний проект є в деякій мірі продовженням циклу досліджень «Електоральна ситуація в містах України з населенням понад 100 тисяч жителів», який був реалізований ЦСТ «Соціополіс» з вересня по грудень 2009 року в ході президентської кампанії-2010.

Метою дослідницького проекту (і циклу досліджень по м. Біла Церква зокрема) є підтримка демократичних принципів під час виборів місцевої влади восени 2010 року шляхом вивчення громадської думки та інформування громадськості щодо соціально-політичної ситуації, найбільш актуальних соціально-економічних проблем, очікувань від виборів місцевої влади, оцінки ходу проведення вибочої кампанії та власне виборів.

Дослідницький проект буде реалізовано Центром соціальних технологій «Соціополіс» на замовлення Фонду підтримки демократії в країнах Східної Європи, який є неурядовою організацією, головним напрямами діяльності якої є вивчення суспільно-політичних процесів та підтримка становлення демократії в країнах Східної Європи.

Центр соціальних технологій «Соціополіс» - дослідницька організація, головними напрямами діяльності якої є проведення соціально-політичних і соці­ально-економічних досліджень та впровадження новітніх соціальних техно­логій для гармонійного розвитку суспільства.

ЦСТ «Соціополіс» веде свою діяльність з 2002 р. (до початку 2008 р. - як Громад­ська організація «Соціополіс»)

В 2002-2005 рр. основними напрямками діяльності ГО «Соціополіс» було емпіричне вивчення проблем місцевого самоврядування та зайнятості населення в двох найбільших містах України - Києві та Харкові. У 2006-2007 рр. ГО «Соціо­поліс» провела велику кількість досліджень з метою вивчення електоральної ситуації на загальнонаціональному рівні та в окремих регіонах і містах України, зокрема, у Києві, Харкові, Житомирі, Чернігові, Хмельницькому, Ялті.

З метою підвищення ефективності роботи та розширення напрямів діяльності на початку 2008 р. засновники організації змінили її статус та назву із Громад­ської організації «Соціополіс» на Центр соціальних технологій «Соціополіс».

За останні три роки ЦСТ «Соціополіс» провів близько 50 досліджень соціально-політичної та соціально-економічної спрямованості, які стосувались України в цілому та окремих її регіонів та міст. Понад 30 досліджень, проведених ЦСТ «Соціополіс» в цей період, були представлені в провідних українських інформаційних агентствах (УНІАН, Українські новини, Інтерфакс, ІнтерМедіа­Консалтинг, ЛігаБізнесІнформ), круглих столах тощо.

Особливою увагою громадськості, ЗМІ та органів влади (Міністерство з питань житлово-комунального господарства України, профільні комітети Верхов­ної Ради України, КМДА та ін.) користувався цикл досліджень «Стан міського житлово-комунального господарства в Україні та перспективи його реформування очима громадян», а також цикл досліджень «Електоральна ситуація в містах України з населенням понад 100 тисяч жителів» під час виборчої кампанії з виборів Президента України 2010 року.

За час своєї діяльності ЦСТ «Соціополіс» виробив власні підходи до вив­чення тенденцій розвитку міських соціумів, громадської думки населення України та її регіонів, актуальних соціально-політичних та соціально-економічних проб­лем, електоральних ситуацій, а також до розробки рекомендацій суб'єктам управ­ління.

Для вирішення дослідницьких завдань ЦСТ «Соціополіс» застосовує широкий спектр традиційних та новітніх методів і засобів досліджень, комплексне використання яких забезпечує оперативне отримання всебічної та достовірної соціологічної інформації.

У Центрі соціальних технологій «Соціополіс» працюють професійні соціологи, зокрема, кандидати наук, наукові співробітники академічних дослід­ницьких центрів, які мають високу наукову кваліфікацію та необхідний досвід практичної роботи. Працівники ЦСТ «Соціополіс» є авторами та співавторами монографій та великої кількості наукових статей.

На даний час ЦСТ «Соціополіс» перебуває в процесі вступу до Української асоціації маркетингу. Партнерами ЦСТ «Соціополіс» є Агентство моделювання ситуацій (АМС), маркетингова агенція IRS (Innovative Research Solutions), дослідницька агенція «Top Secret», піар-група «Політтех», консалтингова агенція «BERTA Communication», Громадська організація «Інститут соціальних техно­логій «Соціополіс» та інші.

Головним інформаційним партнером по презентації результатів дослі­джень в Білій Церкві є друковане видання «Главная газета».

Цикл досліджень «Моніторинг громадської думки в місті Біла Церква напередодні місцевих виборів 31 жовтня 2010 року» буде проведено в з початку вересня по 31 жовтня 2010 року. Опитування громадської думки будуть проводитись щотижня з презентацією результатів кожного наступного понеділка.

Крім того, в день виборів 31 жовтня 2010 року планується проведення екзит-полу, який стосуватиметься виборів міської ради та міського голови Білої Церкви.

Об'єкт досліджень - дієздатне населення м. Біла Церква віком 18 років і більше, що має право голосу.

Предмет досліджень - найбільш актуалізовані в свідомості жителів Білої Церкви соціально-економічні та соціально-політичні проблеми, їх очікування від місцевих виборів 31 жовтня 2010 року, електоральні преференції та установки.

Завдання досліджень:

 1. 1. Виявити загальнодержавні та місцеві соціально-економічні та соціально-по­лі­­тичні проблеми, які є найбільш актуальними для мешканців Білої Церкви.
 1. 2. З'ясувати бачення білоцерківчанами шляхів вирішення найбільш гострих загальнодержавних та місцевих проблем.
 1. 3. З'ясувати ставлення жителів Білої Церкви до діючої центральної влади в Україні, її політичних та соціально-економічних рішень.
 1. 4. Виявити рівень довіри мешканців Білої Церкви до діючої місцевої влади, а також з'ясувати рівень дотримання нею прав і свобод жителів міста.
 1. 5. З'ясувати оцінку мешканцями Білої Церкви стану розвитку та ефективності роботи закладів міської соціальної інфраструктури.
 1. 6. Визначити електоральні орієнтації жителів Білої Церкви на загально­державному рівні (вибори до Верховної Ради України);
 1. 7. З'ясувати готовність мешканців Білої Церкви взяти участь у голосуванні на місцевих виборах 31 жовтня 2010 року.
 1. 8. Дослідити очікування мешканців Білої Церкви від місцевих виборів (міського голови, міської та обласної рад), що відбудуться 31 жовтня 2010 р.
 1. 9. Проаналізувати вплив партійної приналежності кандидатів на посаду міського голови Білої Церкви на їх підтримку виборцями.
 1. 10. Визначити рівень відомості та підтримки виборцями основних потенційних кандитатів на посаду міського голови Білої Церкви.
 1. 11. Дослідити поточні електоральні настрої білоцерківчан щодо виборів міського голови Білої Церкви та їх динаміку.
 1. 12. Визначити рейтинг політичних партій - потенційних учасників виборів до міської ради Білої Церкви 31 жовтня 2010 року та його динаміку.
 1. 13. Провести моніторинг ефективності виборчих кампаній кандидатів на посаду міського голови Білої Церкви.
 1. 14. Виявити демографічні та соціально-економічні характеристики електорату учасників місцевих виборів 31 жовтня 2010 року.

Збір первинної соціологічної інформації для вирішення даних завдань буде виконаний шляхом вуличного опитування в ході інтерв'ю face-to-face. Даний метод підвищує доступність об'єкта дослідження та надійність інформації на етапі збору, оскільки під час вуличного опитування респонденти, як правило, почува­ються більш невимушено, ніж у власному помешканні. Вуличне опитування в ході інтерв'ю face-to-face буде проводитись у 8 точках міста, які відображають територіальну специфіку Білої Церкви.

Вибірка: дворівнева з квотним відбором респондентів на останньому етапі. Загальний обсяг вибірки - 1200 респондентів - постійних мешканців Білої Церкви (по 150 респондентів в кожній з 8 точок опитування). В ході кожного з досліджень планується опитати 552 чоловіків і 648 жінок. Теоретична статистична похибка репрезен­тативності частки ознаки з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2,8%.

Недоліком вибіркової сукупності, отриманої шляхом вуличного інтерв'ю, є певне зміщення соціально-демографічної та професійної струк­тури (менша ймовірність зустріти людей, які працюють або навчаються). Цей недолік буде знятий оптимальним вибором точок опитування, які репрезентують поселенську структуру Білої Церкви. Інтерв'ю відбуватимуться протягом трьох днів тижня в ранковий, денний і вечірній час. В кожній з точок опитування інтерв'юери мають опитати 150 респондентів, дотримуючись при цьому квотного плану за статтю і віком. Квотний план складений на основі даних державної статистики (станом на 1.01.2009 р.).

Етапи реалізації опитуваннь 1. Розробка й пілотаж опитувальників. 2. Формування вибіркової сукупності. 3. Проведення польових етапів (інтерв'ю з респондентами). 4. Контроль роботи інтерв'юерів. 5. Кодування, введення, логічний контроль і статистична обробка даних. 6. Узагальнення й аналіз отриманої інформації.

Введення й обробка даних

Введення й подальша обробка первинної соціологічної інформації, що міститься в бланках опитувальників буде здійснюватися з використанням програмних пакетів ОСА та SPSS.13.0.

На наступній прес-конференції, дату якої буде повідомлено пізніше, будуть представлені результати першого з циклу досліджень щодо таких питань: - соціально-економічні та соціально-політичні проблеми, які є найбільш актуальними для жителів Білої Церкви; - оцінка жителями Білої Церкви роботи діючої центральної та місцевої влади; - очікувана явка виборців у Білій Церкві на виборах до місцевої влади 31 жовтня 2010 року; - рівень довіри жителів Білої Церкви до потенційних кандидатів на посаду міського голови; - соціальний портрет майбутнього міського голови Білої Церкви з точки зору жителів міста; - вплив політичної приналежності кандидатів на посаду міського голови Білої Церкви на рівень їх електоральної підтримки.