Головна | Заповнити бриф...

Бриф на замовлення

Відомості про замовника
ПЕРЕДІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Опис поточної ситуації, яка викликала необхідність проведення дослідження
ВИМОГИ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ
Загальна мета дослідження (для вирішення якої саме проблеми Вам необхідно провести дослідження)
Детальні завдання дослідження (перелік запитань, на які Ви хотіли б отримати відповіді)
Об’єкт дослідження (цільова аудиторія)
Географія дослідження (адміністративно-територіальні одиниці, населені пункти, в межах яких має бути проведене дослідження)
Адміністративно-територіальні одиниці, в розрізі яких необхідно отримати дані
(мається на увазі – дані мають бути репрезентативні для досліджуваної території в цілому чи для окремих її частин)
Орієнтовний обсяг вибірки
Очікувана тривалість і терміни проведення дослідження
Очікуваний бюджет дослідження
Форма звітності (табличний звіт, аналітичний звіт, презентація тощо)
Додаткова інформація