Головна | Новини | Новини, коментарі | Оцінка жителями населених пунктів Ірпінської міської ради найбільш актуальних м...

Оцінка жителями населених пунктів Ірпінської міської ради найбільш актуальних місцевих проблем та діяльності місцевої влади

PDF Друк e-mail
Понеділок, 10 червня 2013, 10:17

Соціологічне дослідження «Оцінка жителями населених пунктів Ірпінської міської ради найбільш актуальних місцевих проблем та діяльності місцевої влади» проведене Центром соціальних технологій «Соціополіс» з 27 березня по 6 квітня 2013 року (польовий етап - з 30 березня по 3 квітня).

 
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ

  • Як свідчать результати проведеного опитування, найбільш гострою місцевою проблемою для жителів населених пунктів Ірпінської міської ради є поганий стан доріг. Вказану проблему назвали у своїх відповідях більше половини опитаних (51,7%). Друге місце за частотою згадування респондентів зайняла проблема прибирання території та вивезення сміття (26,3%). Третє місце серед найбільш актуальних місцевих проблем зайняла проблема прибирання території населених пунктів від снігу, а також пов'язана з нею проблема підтоплення внаслідок танення нерозчищеного снігу (18,6%)в.

    Досить гострими для жителів населених пунктів Ірпінської міської ради є також проблеми охорони навколишнього середовища, в першу чергу вирубування лісів та парків під забудову (11,9%), проблеми транспортного обслуговування (9,9%), недостатня кількість дитячих садків (7,0%), недостатня кількість дитячих майданчиків та їх поганий стан (6,3%), проблеми, пов'язані з виділенням земельних ділянок та невпорядкованою забудовою (5,7%), недостатня кількість місць проведення дозвілля та відпочинку (5,7%), проблеми медичного обслуговування (5,1%), алкоголізм і наркоманія (5,0%).

  • Серед восьми громадських і політичних діячів, діяльність яких пов'язана з Ірпін­ською міською радою і стосовно яких проводилося опиту­ван­ня, найбільш відомим мешкан­цям населених пунктів Ірпінської міської ради є ректор Національного університету держав­ної податкової служби України Петро Мельник, про якого чули раніше 88,6% опитаних. Високий рівень відомості зафіксовано також у депутата Ірпінської міської ради Дмитра Войцеха та в голови громадської організації «Нові обличчя» Володимира Карплюка, про яких чули раніше 63,6% та 61,6% опитаних відповідно.

    З числа громадських і політичних діячів, стосовно яких про­водилося опитування, найбільшою довірою з боку мешканців Ірпін­ської міської ради користуються Дмитро Войцех і Володимир Карплюк, а найменшою довірою - Петро Мельник.

  • Жителі населених пунктів Ірпінської міської ради різко негативно оцінюють діяль­ність Ірпінської міської ради та Ірпінського міського голови Воло­ди­мира Скаржинського. Зокрема, діяльність Ірпінської міської ради підтримують 17,5% опитаних а не підтримують 72,9% опитаних. Діяльність Ірпінського міського голови Володимира Скаржин­ського підтри­мують 14,7% опитаних, а не підтримують - 69,4% опитаних.

  • Більшість мешканців населених пунктів Ірпінської місь­кої ради (48,2%) вважає, що діяльність Володимира Скаржинського на посаді Ірпінського міського голови дискредитує діючу центральну владу України та Партію регіонів. Не погоджуються із таким твердженням 25,9% опитаних. Близько чверті респондентів (25,8%) не змогли визначитися із відповіддю на вказане запитання.

МЕТОДОЛОГІЯ

Об'єкт дослідження - постійне населення населених пунктів, які входять до складу Ірпінської міської ради (м. Ірпінь, смт Ворзель, смт Гостомель і смт Коцюбинське) у віці 18 років та більше.

Предмет дослідження - оцінка жителями населених пунктів Ірпінської міської ради найбільш актуальних місцевих проблем та діяльності місцевої влади.

Метод збору первинної інформації

Збір первинної соціологічної інформації для вирішення завдань дослідження було здійснено шляхом вуличного опитування в ході інтерв'ю face-to-face. Вказаний метод підвищує доступність об'єкта дослідження, а також надійність інформації на етапі збору, оскільки під час вуличного опитування респонденти, як правило, почувають себе більш невимушено, ніж у власному помешканні.

Вибірка: дворівнева з квотним відбором респондентів на останньому етапі. Загальний обсяг вибірки становить 650 респондентів - постійних жителів жителів населених пунктів, які входять до складу Ірпінської міської ради. Опитування проводилося у всіх населених пунктах Ірпінської міської ради - м. Ірпінь, смт Ворзель, смт Гостомель та смт Коцюбинське. Кількість опитаних у кожному з вказаних населених пунктів була пропорційною кількості постійного дорослого населення, яке мешкає в них. Відповідно, у м. Ірпені було опитано 384 респондентів, в смт Ворзель - 45 респондентів, в смт Гостомель - 116 респондентів і в смт Коцюбинське - 105 респондентів. З метою забезпечення макси­мальної територіальної репрезентативності вибірки опитування в м. Ірпені проходило на 13 дільницях, виділених на основі меж виборчих дільниць у місті. При цьому на кожній із дільниць опитувалися лише респонденти, які мешкають в її межах. Таким чином, вибірка, застосована у дослідженні, є репрезентативною для населених пунктів Ірпінської міської ради.

Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовір­ністю 0,95 для даних в цілому по населених пунктах Ірпінської міської ради не перевищує 3,8%.

Недоліком вибіркової сукупності, отриманої шляхом вуличного інтерв'ю, є певне зміщення соціально-демографічної та професійної структури (менша ймовірність зустріти людей, які працюють або навчаються). Цей недолік був усунутий оптимальним вибором часових інтервалів проведення опитування - опитування проводилося в різні дні тижня (робочі та вихідні) та в різні періоди доби (зранку, в обід, ввечері), що дозволило максимально охопити респондентів з різним характером зайнятості та режимом діяльності.

При відборі респондентів інтерв'юери дотримувалися квотного плану за віком і статтю, складеного на основі даних державної статистики. Остаточний відбір респондентів здійснювався за допомогою запитань «Чи є ви постійним мешканцем цього населеного пункту?» та «Скільки повних років Вам виповнилося?».

Скачати звіт повністю у форматі doc з ex.ua

Скачати звіт повністю у форматі doc з Google Drive

Скачати звіт повністю у форматі doc