Головна | Послуги | Методи...

Методи досліджень

PDF Друк e-mail

ЦСТ та ІСТ «Соціополіс» у своїй роботі застосовують такі методи збору первинної інформації:

«Кількісні» методи збору даних

«Якісні» методи збору даних

«Змішані» методи збору даних

Методи, що використовуються при аналізі отриманих результатів досліджень

  • Дескриптивний статистичний аналіз даних;

  • Багатовимірний аналіз даних (факторний, кластерний аналіз, кореспонденс-аналіз, багатовимірне шкалювання, множинна регресія);

  • Регресійно-кореляційний аналіз;

  • Статистичне тестування гіпотез;

  • Моделювання;

  • Типологізація;

  • Якісний аналіз контенту фокус-груп і глибинних інтерв'ю.

Співробітники «Соціополісу» завжди раді обговорити всі деталі майбутнього дослідження з замовником, що дозволить на етапі планування обрати адекватні, ефективні та оптимальні методи збору даних.