Головна | Послуги | Методи...

Кількісний аналіз документів (Content analysis)

PDF Друк e-mail

Під кількісним аналізом документів розуміють комплекс методик та процедур квантифікації, тобто переводу у кількісну форму масиву різноманітної нечислової інформації – текстової або аудіовізуальної, а також наступного аналізу цієї інформації стандартними статистичними засобами. Ідея контент-аналізу полягає у пошуку прихованих тенденцій, закладених в тексті, того змісту, який закладений в документі «між рядків». Часто контент-аналіз застосовують в поєднанні з іншими методами збору даних.