Головна | Послуги | Методи...

Глибинне інтерв’ю

PDF Друк e-mail

Неформальна особиста бесіда, що також здійснюється згідно з дослідницьким планом. Даний вид інтерв’ю передбачає докладні, розгорнуті відповіді респондента на питання дослідника, близькі до «життєвих історій» та вільного невимушеного спілкування між людьми. Мета цього методу полягає у виявленні істинного, справжнього ставлення респондента до тих чи інших об’єктів, ситуацій, подій, процесів та осіб на відміну від соціально-демонстрованих реакцій, на які накладає відбиток соціальне схвалення/несхвалення, очікування групи, прагнення підвищити свій статус тощо.