Головна | Сервіси | Калькуляція вибірки...

Калькуляція вибірки


Калькулятор вибірки

Довірча імовірність

 

Опис роботи калькулятора:

У поле «Обсяг генеральної сукупності» потрібно ввести ціле невід’ємне число, яке дорівнює кількості об’єктів у сукупності, з якої проводиться відбір до вибіркової сукупності. Наприклад, це може бути кількість документів в масиві або, найчастіше, чисельність населення, яке проживає на певній території, чи кількість людей в цільовій групі. На практиці часто трапляються ситуації, коли вибіркова сукупність в 100 і більше разів менша за генеральну сукупність. В цьому випадку генеральна сукупність вважається квазінескінченною. Цей параметр встановлений за умовчанням (символ «∞» в полі «Обсяг генеральної сукпності»).

Далі потрібно обрати (поставити за допомогою кліку лівою кнопкою «миші» крапку у потрібному кружечку ) рівень довірчої імовірності з якою буде оцінена похибка вибірки або її обсяг, тобто поставити за допомогою кліку лівою кнопкою «миші» крапку у потрібному кружечку. Чим більшим є заданий рівень довірчої імовірності, тим меншим буде шанс, що реальна похибка вийде за межі теоретичної оцінки або, що розрахований обсяг вибірки буде недостатнім для того, щоб робити оцінки із точністю, що не перевищує задану похибку. Якщо довірчу імовірність позначити P, то імовірність, що оцінка похибки або обсягу буде неправильною дорівнює 1-Р. При P=0,95 імовірність помилки дорівнює 0,05 (1 шанс із 20); при P=0,99 ця ж імовірність рівна 0,01 (1 шанс на 100).

Якщо Ви хочете розрахувати похибку вибірки певного обсягу, то у поле «Обсяг вибіркової сукупності» слід ввести невід’ємне число, яке дорівнює кількості об’єктів у вибірці. Після цього Ви маєте клікнути лівою кнопкою «миші» кнопку розрахунок, яка повинна стати зеленою після правильного введення Вами вихідних даних. В полі «Теоретична статистична похибка» буде виведено число більше за 0 і менше за одиницю, в якому замість десяткової коми використана крапка «.» (з точністю до 3 знаків після десяткової крапки). Якщо Ви хочете перевести цю похибку у відсотки, просто помножте число на 100 – перенесіть подумки десяткову кому на два знаки праворуч. Так, в наведеному нижче прикладі за результатами розрахунку видно, що теоретична статистична похибка випадкової імовірнісної вибірки обсягом 1600 одиниць із квазінескінченної генеральної сукупності з довірчою імовірністю 0,99 не перевищує 0,032 (3,2%).

 

В тому випадку, коли бажаєте розрахувати обсяг вибіркової сукупності з квазінескінченної генеральної сукупності, достатній для забезпечення теоретичної статистичної похибки не більше, ніж задана, Вам потрібно заповнити поле «Теоретична статистична похибка» (число від 0 до 1, замість десяткової коми «,» – десяткова крапка «.»; відсотки слід перевести в частку від одиниці: 3,2%=0,032 тощо). Також слід задати рівень довірчої імовірності шляхом кліку лівою кнопкою «миші» крапку у потрібному кружечку праворуч від напису «Довірча імовірність». Після цього Вам достатньо клікнути лівою клавішею миші на зеленій кнопці «Розрахунок» і в полі «Обсяг вибіркової сукупності» Ви побачите результат.

            Для введення нових даних і повторного розрахунку слід натиснути чорну кнопку «Очистити».