ДУМКА ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ ЩОДО ДЕЯКИХ АКТУАЛЬНИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПИТАНЬ (КВІТЕНЬ 2017 РОКУ)

Дослідницька компанія «СОЦІОПОЛІС: Social, Political & Market Research» спільно з компанією «2call cоntact center» провела опитування дорослих жителів України з метою вивчення їхнього ставлення до деяких актуальних суспільно-політичних проблем. Опитування було проведене з використанням методу телефонного інтерв'ю (САТІ) з 19 по 25 квітня 2017 року.

 Всього було опитано 1600 респондентів віком 18 років і більше з урахуванням їх статі, віку та місця проживання. Опитування охоплювало всі регіони України, за винятком Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки (з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,4%.

1. Згідно з результатами опитування, лише 8,9% жителів України виступає за якнайшвидше впровадження в країні вільного продажу земель сільськогоспо­дарського призначення. Разом з тим, серед противників негайного впровадження в Україні ринку сільськогосподарських земель виділяються дві великі групи. Першу з них становлять принципові противники можливості вільного продажу сільськогосподарських земель – їх кількість становить близько половини від усіх опитаних (49,7%). Іншу групу (35,1% опитаних) становлять респонденти, які в цілому не заперечують проти можливості продажу сільськогосподарських земель, але вважають, що його можна дозволити лише тоді, коли будуть створені умови, які не дозволять скуповування землі за безцінь у її теперішніх власників. Таким чином, кількість потенційних прихильників впровадження в Україні ринку сільськогосподарських земель є досить великою, але для цього потрібно створити зрозумілі та справедливі умови функціонування цього ринку.

 

Таблиця 1. Розподіл відповідей на запитання

«Як Ви ставитеся до того, щоби в Україні законодавчо був дозволений

вільний продаж земель сільськогосподарського призначення?»

 

Варіанти відповіді

% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

Безумовно позитивно, вільний продаж сільськогосподарських земель в Україні потрібно дозволити якнайшвидше

8,9

Позитивно, але тільки тоді, коли будуть створені умови, які не дозволять скуповування землі за безцінь

у її теперішніх власників

35,1

Безумовно негативно, сільськогоспо­дарські землі в Україні не повинні

бути товаром

49,7

Важко відповісти

6,3

 

 2. Згідно з результатами опитування, в Україні кількість прихильників європейського вектору інтеграції значно перевищує кількість прихильників євразійського вектору інтеграції. Майже половина опитаних (47,4%) вважають, що Україна має прагнути до вступу в Європейський Союз, тоді які кількість прихильників вступу України в Митний Союз становить лише 10,1%. Разом з тим, необхідно відзначити існування значної частки опитаних (37,0%), які вважають, що Україна не повинна прагнути ні до вступу в Європейський Союз, ні до вступу в Митний Союз.

 

Таблиця 2. Розподіл відповідей на запитання

«Як Ви вважаєте, яким інтеграційним напрямком має рухатися Україна?»

 

Варіанти відповіді

% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

Україна має прагнути до вступу

в Європейський Союз

47,4

Україна має прагнути до вступу

в Митний Союз Росії, Білорусі

та Казахстану

10,1

Україна не повинна прагнути

ні до вступу в Європейський Союз,

ні до вступу в Митний Союз

37,0

Важко відповісти

5,5

 

3. Як свідчать результати опитування, якщо б у квітні 2017 року в Україні проходив референдум стосовно вступу України в НАТО, то 44,3% респондентів проголосували б на ньому за вступ України в НАТО, 28,8% респондентів проголосували б проти, а 21,2% респондентів не взяли б участі в цьому референдумі. Таким чином, якщо виключити респондентів, які не брали б участі в референдумі, можна з великою ймовірністю прогнозувати, що більшість учасників вказаного гіпотетичного референдуму підтримали б вступ України в НАТО.

 

Таблиця3. Розподіл відповідей на запитання

«Якби в найближчу неділю проходив референдум стосовно вступу України в НАТО,

як би Ви проголосували на цьому референдумі?»

 

Варіанти відповіді

% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

Проголосував(ла) би за вступ

України в НАТО

44,3

Проголосував(ла) би проти вступу України в НАТО

28,8

Не брав би (не брала б) участі

у цьому референдумі

21,2

Важко відповісти

5,7

 

 4. Згідно з результатами проведеного опитування, більшість жителів України негативно ставиться до отримання Україною кредитів в Міжнародному валют­ному фонді. При цьому, повністю не підтримують отримання кредитів в МВФ 49,1% опитаних, а скоріше не підтримують 22,9% опитаних. Позитивно ставляться до отримання Україною кредитів у МВФ лише близько чверті опитаних: 9,0% опитаних повністю підтримують отримання кредитів від МВФ, а 15,8% – скоріше підтримують.

 

Таблиця4. Розподіл відповідей на запитання

«Як Ви ставитеся до отримання Україною кредитів

в Міжнародному валютному фонді?»

 

Варіанти відповіді

% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

Повністю підтримую

9,0

Скоріше підтримую, ніж не підтримую

15,8

Скоріше не підтримую, ніж підтримую

22,9

Повністю не підтримую

49,1

Важко відповісти

3,2