ПОСЛУГИ

СОЦІОПОЛІС: Social, Political & Market Research в своїй роботі застосовує сучасні засоби і методи обробки та аналізу інформації (SPSS, ОСА та ін.). Нашими замовниками є громадські організації, ЗМІ, органи влади, політичні партії, політики, представники бізнесу.

Соціально-політичні дослідження

 • Оцінка діяльності центральної та місцевої влади
 • Вивчення і моніторинг електоральних уподобань населення
 • Аналіз соціально-демографічних портретів електоратів політичних партій і кандидатів
 • Визначення іміджевих характеристик політичних і громадських діячів
 • Оцінка населенням актуальних суспільно-політичних питань
 • Визначення  електоральних потреб, запитів і настроїв різних груп населення
 • Оцінка ефективності політичних комунікацій
 • Прогнозування реакції на дії опонентів
 • Вивчення соціально-політичних та соціально-економічних проблем населення
 • Створення паспорту регіону, одномандатного виборчого округу
 • Екзит-пол, експрес-опитування на виході з виборчих дільниць у день голосування
 • Дослідження місцевого самоуправління, реформи децентралізації
 • Дослідження проблем дотримання громадянських прав і свобод
 • Дослідження системи освіти і науки
 • Вивчення проблем і механізмів удосконалення житлово-комунального господарства
 • Дослідження проблем у сфері земельних відносин
 • Вивчення рівня корупції та шляхів боротьби з нею
 • Дослідження релігії та культури
 • Дослідження стилів життя різних соціальних груп
 • Дослідження рівня життя населення
 • Дослідження питань еміграції та імміграції
 • Вивчення рівня соціальної напруженості й конфліктного потенціалу
 • Дослідження гендерних проблем

Політконсалтингові послуги

Компанія СОЦІОПОЛІС™ надає послуги в сфері політичного консалтингу політичним партіям, громадським організаціям, органам влади і окремим фізичним особам як під час виборчих кампаній, так і в періоди між виборами. За час свого існування компанія провела цілий ряд успішних виборчих, іміджевих та інформаційних кампаній, публічних заходів.

В рамках вказаного напрямку фахівці компанії надають такі послуги:

 1. Стратегічні

  • Розробка стратегії й тактики виборчої/інформаційної кампанії.
  • Визначення позиціонування розробка та формування образу.
  • Проведення SWOT-аналізу.
  • Визначення стилю кампанії, створення мессидж-буку, брендбуку.
  • Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів.
 2. PR та робота із засобами масової комунікації

  • Підготовка до публічних заходів.
  • Формування позитивного іміджу.
  • Підготовка та реалізація медіа-плану кампаній; співпраця з центральними та місцевими засобами масової інформації.
  • Розробка та реалізація контр-кампаній.
  • Розробка та наповнення власних комунікаційних майданчиків в рамках кампанії.
  • Підготовка усіх необхідних інформаційних продуктів.
  • Залучення до кампаній відомих міжнародних та українських експертів з економіки, права та політології.
 3. Організаційні

  • Формування виборчого штабу.
  • Постановка завдань для членів виборчого штабу та організаційно-агітаційної мережі.
  • Організація мітингів, свят та інших масових заходів.
  • Підготовка членів виборчих комісій та спостерігачів.
  • Створення паспорта регіону/виборчого округу.
  • Організація польової роботи, проведення кампанії «Door to door»
 4. Контроль

  • Контроль та координація роботи виборчого штабу
  • Організація інформаційної та фізичної безпеки в рамках кампанії
  • Контроль за електоральними настроями, постійне зчитування позиції виборців за допомогою каналів комунікації та «в полях».
  • Організація «дня виборів».

Маркетингові дослідження

 • Дослідження лояльності та задоволеності співробітників компанії
 • Дослідження якості обслуговування клієнтів («таємний покупець»)
 • Вивчення споживачів – визначення цільової аудиторії, сегментація споживачів, вивчення стилю життя споживачів
 • Загальне дослідження ринку – SWOT-аналіз, вибір цільових ринків і ринкових ніш
 • Вивчення конкурентів
 • Вивчення товарів (продукту, упаковки, відмінностей та подібностей) – розробка товарів відповідно до вимог споживачів, удосконалення товарів, розробка фірмового стилю
 • Дослідження ціни – найбільш вигідне цінове позиціювання
 • Дослідження комунікації та реклами – вибір найбільш ефективних каналів і видів комунікації

Дослідження торговельних марок (знаків для товарів і послуг)

 • Дослідження рівня відомості торговельних марок (в тому числі з метою визнання торговельної марки добре відомою)
 • Дослідження ступеня схожості торговельних марок та відмінностей між ними
 • Вивчення споживачів – визначення цільової аудиторії торговельних марок
 • Дослідження ймовірності сплутування знаків для товарів (послуг)
 • З’ясування думки споживачів, з урахуванням цільової аудиторії, щодо того, хто є власником торговельних марок або виробником товарів чи послуг під відповідними торговельними марками
 • Визначення іміджу торговельної марки та її позицій на ринку
 • Визначення лояльності до торговельної марки
 • Дослідження комунікації та реклами – вибір найбільш ефективних каналів і видів реклами торговельних марок

Методи дослідження

Компанія “Соціополіс” використовує у своїй роботі всі основні сучасні методи збору та аналізу даних.

У своїй роботі ми переважно використовуємо такі методи збору первинної інформації:

 • Кількісні методи збору даних:

  • Особисті інтерв'ю
  • Телефонні інтерв'ю (CATI)
  • Інтернет-опитування (CAPI/CAWI)
  • HАLL-TEST / HOME-TEST
  • Контент-аналіз
  • Exit-Poll
 • Якісні методи збору даних:

  • Фокус-групи
  • Глибинні інтерв'ю
  • Case Study
 • “Змішані” методи збору даних:

  • Експертні опитування
  • «Таємний покупець» (Mystery Shopper)
  • Кабінетні дослідження (Desk Research)