СТАВЛЕННЯ МЕШКАНЦІВ УКРАЇНИ ДО ПОЛІТИКИ ДЕКОМУНІЗАЦІЇ (КВІТЕНЬ 2017 РОКУ)

Дослідницька компанія «Соціополіс» спільно з компанією «2call cоntact center» на замовлення "Кореспондент.net» провела опитування дорослих мешканців України з метою вивчення їх думки щодо деяких актуальних суспільно-політичних питань. Опитування було проведене з використанням методу телефонного інтерв'ю (САТІ) з 19 по 25 квітня 2017 року.

Всього було опитано 1600 респондентів віком 18 років та більше з урахуванням їх статі, віку та місця проживання. Опитування охоплювало всі регіони України, за винятком Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки (з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,4%.

 Згідно з результатами опитування, політика декомунізації, яка проводиться в Україні останніми роками, в цілому неоднозначно сприймається її мешканцями. Підтримують декомунізацію (повністю або скоріше) близько третини опитаних (32,8%), тоді як не підтримують її (повністю або скоріше) 41,1% опитаних. Майже чверть респондентів (24,5%) нейтрально або байдуже ставиться до вказаного процесу (табл. 1).

 

Таблиця 1. Розподіл відповідей на запитання «Як Ви в цілому ставитесь  

до декомунізації, яка проводиться останніми роками в Україні?»

 

Варіанти відповіді

% від кількості респондентів,

які відповіли на запитання

Повністю підтримую

22,5

32,8

Скоріше підтримую,

ніж не підтримую

10,3

Нейтрально (мені все одно)

24,5

24,5

Скоріше не підтримую,

ніж підтримую

15,5

41,1

Повністю не підтримую

25,6

Важко відповісти

1,6

1,6

 

Рівень підтримки декомунізації найвищий на Заході України (44,3%), а найнижчий – на Півдні (27,8%) та Сході (25,1%). Серед основних вікових груп населення найбільша кількість прихильників декомунізації спостерігається серед респондентів віком 40-49 років (37,4%), а найбільша кількість противників декомунізації – серед респондентів віком 60 років і більше (48,6%). Разом з тим, серед молоді (18-29 років) зафіксована найбільша кількість респондентів, які нейтрально або байдуже ставляться до декомунізації (36,3%).