СТАВЛЕННЯ ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ ДО РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (ЧЕРВЕНЬ 2017 РОКУ)

 Дослідницька компанія «Соціополіс: Social, Political & Market Research » спільно з контакт-центром «2call» провела опитування дорослих жителів України з метою вивчення їхнього ставлення до заходів щодо реформування державної системи охорони здоров'я в Україні на замовлення «Кореспондент.net». Опитування було проведене з використанням методу телефонного інтерв'ю (САТІ) з 9 по 12 червня 2017 року.

Всього було опитано 1200 респондентів віком від 18 років з урахуванням їх статі, віку та місця проживання. Опитування охоплювало всі регіони України, за винятком Автономної Республіки Крим, м. Сева­стополя та окремих районів Донецької та Луганської областей. Статис­тична похибка вибірки (з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,8%. Всього було опитано 1200 респондентів віком від 18 років з урахуванням їх статі, віку та місця проживання. Опитування охоплювало всі регіони України, за винятком Автономної Республіки Крим, м. Сева­стополя та окремих районів Донецької та Луганської областей. Статис­тична похибка вибірки (з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,8%.

 

1. Згідно з результатами опитування, жителі України не мають одностайної думки щодо концепції реформи системи охорони здоров'я України, яка запро­понована Міністром охорони здоров'я Уляною Супрун і, зокрема, щодо відповідного законопроекту, який був прийнятий Верховною Радою у першому читанні 8 червня 2017 року. Відносна більшість опитаних (37,1%) підтримує вказану реформу, причому 18,2% опитаних повністю підтримують її, а 18,9% – скоріше підтримують. Не підтримують запропоновану реформу системи охорони здоров'я 23,0% опитаних (14,8% – повністю не підтримують, а 8,2% – скоріше не підтримують). Разом з тим, майже третина опитаних (31,3%) не змогла визначитися зі своїм ставленням до медичної реформи, а 8,6% респондентів відповіли, що їх це питання взагалі не цікавить (табл. 1).

 

Таблиця 1. Розподіл відповідей на запитання

«8 червня 2017 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект,

який дає початок кардинальному реформуванню системи охорони здоров’я в Україні.

Скажіть, будь ласка, як в Ви оцінюєте цей законопроект

і в цілому запропоновану виконуючою обов’язки Міністра охорони здоров’я

Уляною Супрун концепцію реформування системи охорони здоров’я в Україні?»

 

Варіанти відповіді

% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

Повністю підтримую

18,2

Скоріше підтримую

18,9

Скоріше не підтримую

8,2

Повністю не підтримую

14,8

Мені байдуже (мене це питання не цікавить)

8,6

Важко відповісти

31,3

graph1-new-med-ref

2. Як свідчать результати опитування, рівень обізнаності жителів України із змістом запропонованої реформи системи охорони здоров'я є дуже низьким. Більшість опитаних (57,6%) взагалі нічого не знають (або майже нічого не знають) про запропоновану реформу, близько третини опитаних (33,6%) знайомі лише з окремими її положеннями і лише 8,8% респондентів в цілому знайомі з основними положеннями цієї реформи (табл. 2). Необхідно відзначити, що кількість респондентів, які відповіли, що нічого (чи майже нічого) не знають про медичну реформу (57,6%) значно перевищує кількість респондентів, які не змогли визначитися зі своїм ставленням до цієї реформи або яких це питання взагалі не цікавить (разом – 39,9% опитаних). Таким чином, досить значна кількість опитаних має певне ставлення до медичної реформи (позитивне чи негативне), при цьому нічого (чи майже нічого не знаючи) про її зміст.

 

 

Таблиця 2. Розподіл відповідей на запитання

«Наскільки Ви знайомі з концепцією реформи системи охорони здоров’я України,

запропонованою виконуючою обов’язки Міністра охорони здоров’я Уляною Супрун?»

 

Варіанти відповіді

% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

В цілому я знайомий (знайома)

з основними положеннями цієї реформи

8,8

Я знайомий (знайома) лише з окремими положеннями цієї реформи

33,6

Я нічого не знаю (майже нічого не знаю)

про цю реформу

57,6

 

graph2-new-med-ref

3. Згідно з результатами опитування, ставлення жителів України до запропо­нованої реформи системи охорони здоров'я помітно відрізняється залежно від рівня їх обізнаності про зміст цієї реформи. Зокрема, серед респондентів, які нічого (чи майже нічого) не знають про реформу системи охорони здоров'я кількість її прихильників (28,7%) значно перевищує кількість її противників (12,0%) (при цьому більшість з цієї категорії респондентів не змогли визначитися з відповіддю (45,8%), або відповіли, що їх це питання не цікавить (13,5%)). Серед респондентів, які знайомі з окремими положеннями медичної реформи, підтри­мують її 51,7%, а не підтримують – 32,8%. А от серед респондентів, які в цілому знайомі з усіма основними положеннями реформи системи охорони здоров'я, підтримують її 35,9%, а не підтримують – 60,3% (табл. 3).

 

Таблиця 3.Розподіл відповідей на запитання

«8 червня 2017 року Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект,

який дає початок кардинальному реформуванню системи охорони здоров’я в Україні.

Скажіть, будь ласка, як в Ви оцінюєте цей законопроект

і в цілому запропоновану виконуючою обов’язки Міністра охорони здоров’я

Уляною Супрун концепцію реформи системи охорони здоров’я в Україні?»

в залежності від рівня обізнаності респондентів про реформу системи охорони здоров’я,

% від кількості респондентів з відповідним рівнем обізнаності

про реформу системи охорони здоровя в Україні

 

Варіанти відповіді

Рівень обізнаності респондентів про реформу системи охорони здоров’я в Україні

В цілому я знайо­мий

з основними

положеннями

цієї реформи

Я знайомий лише

з окремими положеннями цієї реформи

Я нічого не знаю (майже нічого не знаю) про

цю реформу

Повністю підтримую

20,8

19,9

16,9

Скоріше підтримую

15,1

31,8

11,8

Скоріше не підтримую

16,0

14,4

3,6

Повністю не підтримую

44,3

18,4

8,4

Мені байдуже (мене

це питання не цікавить)

0,0

2,2

13,5

Важко відповісти

3,8

13,3

45,8

3 copy-med-ref

 

4. Як показують результати дослідження, трохи більше половини опитаних жителів України (53,4%) підтримують нововведення в рамках реформи системи охорони здоров'я, згідно з яким держава буде безкоштовно надавати усім громадянам екстрену і первинну медичну допомогу, а спеціалізована та вузькоспеціалізована медична допомога буде частково оплачуватися державою, а частково – самими громадянами. Не підтримують запропоноване нововведення 41,4% респондентів, а 5,2% респондентів не змогли визначитися із відповіддю на вказане запитання (табл. 4).

 

Таблиця 4. Розподіл відповідей на запитання

«Згідно із запланованою реформою системи охорони здоров’я, передбачається що

держава буде безкоштовно надавати усім громадянам екстрену і первинну

медичну допомогу, а спеціалізована та вузькоспеціалізована медична

допомога буде частково оплачуватися державою, а частково – самими громадянами.

Як Ви ставитеся до такого нововведення, яке передбачає офіційну

часткову оплату громадянами спеціалізованих і вузькоспеціалізованих медичних

послуг в державних лікарнях?»

 

Варіанти відповіді

% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

Підтримую, громадяни і так вже переважно оплачують спеціалізовані та вузькоспеціалізовані медичні послуги в державних лікарнях, але роблять це неофіційно

53,4

Не підтримую, держава повинна забезпечити усім своїм громадянам повністю безкоштовні медичні послуги

41,4

Важко відповісти

5,2

graph4-new-med-ref

5. Згідно з результатами опитування, більшість жителів України негативно ставиться до створення в Україні госпітальних округів, в рамках формування яких, зокрема, передбачається замість кількох діючих лікарень на певній території залишити одну базову лікарню інтенсивного лікування, яка буде надавати спеціалізовані медичні послуги усім мешканцям відповідного госпітального округу. Вказану ініціативу не підтримують 63,9% опитаних (в тому числі 47,3% – повністю не підтримують, а 16,6% – скоріше не підтримують), а підтримують – 28,5% опитаних (в тому числі 12,2% – повністю підтримують, а 16,3% – скоріше підтримують) (табл. 5).

 

Таблиця 5.Розподіл відповідей на запитання

«Як Ви ставитесь до створення в Україні госпітальних округів, в рамках

формування яких, зокрема, передбачається замість кількох діючих лікарень на певній

території залишити одну базову лікарню інтенсивного лікування, яка буде надавати

спеціалізовані медичні послуги усім мешканцям відповідного госпітального округу?»

 

Варіанти відповіді

% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

Повністю підтримую

12,2

Скоріше підтримую

16,3

Скоріше не підтримую

16,6

Повністю не підтримую

47,3

Мені байдуже (мене це питання не цікавить)

3,8

Важко відповісти

3,8

graph5-new-med-ref

6. Як показують результати дослідження, 39,2% опитаних жителів України очікують, що реформа системи охорони здоров'я, яка розпочинається в Україні, призведе до покращення рівня медичного обслуговування населення, причому 11,3% респондентів очікують значного покращення, а 27,9% респондентів – незначного покращення рівня медичного обслуговування. На думку, 28,1% респондентів запропонована реформа принципово не змінить існуючий рівень медичного обслуговування населення. Разом з тим, майже чверть опитаних (23,7%) вважають, що вказана реформа може ще більше погіршити існуючий рівень медичного обслуговування населення в Україні (табл. 6).

 

Таблиця 6. Розподіл відповідей на запитання

«Як Ви вважаєте, якими будуть результати реформи системи

охорони здоров’я, яка розпочинається в Україні?»

 

Варіанти відповіді

% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

Ця реформа призведе до значного покращення рівня медичного обслуговування населення

11,3

Ця реформа призведе до незначного покращення рівня медичного обслуговування населення

27,9

Ця реформа не призведе до жодних принципових змін існуючого рівня медичного обслуговування населення

28,1

Ця реформа призведе до незначного погіршення рівня медичного обслуговування населення

10,9

Ця реформа призведе до значного погіршення рівня медичного обслуговування населення

12,8

Важко відповісти

9,1

graph6-new-med-ref

7. Згідно з результатами опитування, протягом останнього року в державні або комунальні заклади охорони здоров'я з метою отримання медичної допомоги зверталося 75,3% опитаних жителів України. Найбільша кількість респондентів (24,5% від загальної кількості опитаних або 32,5% опитаних, які зверталися протягом останнього року в державні або комунальні медичні заклади) в цілому оцінили рівень медичного обслуговування, який був їм наданий, в 3 бали за 5-бальною шкалою. 25,8% від загальної кількості опитаних (або 31,6% від кількості опитаних, які зверталися протягом останнього року в державні чи комунальні медичні заклади) дали низьку або дуже низьку оцінку рівня медичного обслуговування, наданого їм в цих закладах. Майже стільки саме респондентів (25,5% від загальної кількості опитаних або 33,9% від кількості опитаних, які зверталися протягом останнього року в державні чи комунальні медичні заклади) оцінили якість наданих їм медичних послуг як добру або дуже добру (табл. 7). Середня оцінка респондентами рівня медичного обслуговування в державних і комунальних медичних закладах становить 2,96 балів за 5-бальною шкалою.

 

Таблиця 7. Розподіл відповідей на запитання

«Чи зверталися ви протягом останнього року в державні або комунальні медичні

заклади з метою отримання медичної допомоги (для себе або своїх дітей) і якщо так,

то оцініть, будь ласка, рівень медичного обслуговування, який був Вам

наданий (за п’ятибальною шкалою, де 1 – дуже низький рівень, а 5 – дуже високий рівень)»

 

Варіанти відповіді

% від загальної кількості респон­дентів, які відповіли

на запитання

% від кількості респон­дентів, які зверталися протягом останнього року

в державні або комунальні медичні заклади

Оцінка рівня медичного обслуговування

в державних

і комунальних медичних закладах, балів

1 (дуже низький)

14,2

18,9

2 (низький)

9,6

12,7

3 (середній)

24,5

32,5

4 (високий)

16,1

21,4

5 (дуже високий)

9,4

12,5

Важко відповісти

1,5

2,0

Я не звертався (не зверталася) про­тягом останнього року в дер­жавні чи комунальні медичні заклади

24,7

х

 

 7-med-ref