13 ВЕРЕСНЯ В КИЄВІ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ЕКСПЕРТНЕ ОПИТУВАННЯ ЩОДО ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В УКРАЇНІ

gender-img1

13 вересня в Києві презентували експертне опитування щодо гендерної проблематики в Україні 

13 вересня громадська організація Ліга захисту прав жінок «Гармонія Рівних» спільно з Інститутом соціальних технологій «Соціополіс» презентували експертне дослідження «Гендерна проблематика та її актуальність в українському суспільстві». 


Мета опитування - узагальнена характеристика окремих аспектів гендерної ситуації в Україні, з’ясування найбільш актуальних проблем в даній сфері та ефективності існуючих підходів до їх вирішення. Під час прес-конференції, де відбулась презентація дослідження, голова ГО Ліга захисту прав жінок «Гармонія Рівних» Олександра Веденьєва повідомила, що опитування виявило найбільш больові точки гендерної ситуації в Україні. 


«Ми з’ясували, що гендерна дискримінація найбільш притаманна сфері держуправління, політиці й так званим чоловічим сферам діяльності. Другою важливою больовою точкою, за даними опитування, є домашнє насильство. За десятибальною шкалою експерти оцінили актуальність проблеми в 9 балів. Більшість з них зауважила, що це насильство має свій гендерний вимір. Тобто його жертвами частіше стають жінки», - наголосила вона. 


За словами Олександри Веденьєвої, експерти вважають, що сьогодні в Україні жінок дискримінують набагато більше за чоловіків. «Якщо прийняти увесь масив дискримінаційних фактів за 100%, то на чоловіків припаде лише близько 24%, все решта залишається тягарем жінок. Проте, українське суспільство недооцінює реальний рівень важливості гендерних питань. Звідси й усі закиди людям, які хочуть щось змінити. Тобто потрібна системна просвітницька робота серед українців», - заявила Олександра Веденьєва. 


Заступник директора Інституту соціальних технологій «Соціополіс» Сергій Літвінов проінформував, що найбільш актуальними гендерними проблемами в умовах сучасної України на думку експертів є домашнє насильство, баланс співвідношення жінок та чоловіків в органах державної влади, розподіл професій на «чоловічі» та «жіночі», недостатньо сприятливі умови для побудови жінкою військової кар’єри.


«За останні три роки помітні деякі позитивні зрушення, які, проте, не можуть приховати окремі негативні моменти: недоліки в прийнятті та імплементації антидискримінаційних гендерно-орієнтованих правових актів, погіршення в соціально-економічній сфері, яке зводить нанівець спроби реформ; поширення право-традиціоналістських настроїв серед певних верств населення», - відзначив Сергій Літвінов. За його словами, становище жінок України різниться в залежності від регіону проживання. 


«Більшість експертів погоджуються з тим, що відмінності між регіонами в плані ступеня актуальності та особливостей гендерних проблем пояснюються в основному різницею в поселенській структурі – на Заході України відносно більша частка населення проживає у сільських населених пунктах. Жінки, що проживають в сільській місцевості, стикаються з додатковими гендерно обумовленими проблемами», - повідомив Сергій Літвінов.
Народна депутатка України Ірина Суслова наголосила, що за даними дослідження українське законодавство лише частково враховує гендерні аспекти. «За десятибальною шкалою експерти оцінили гендерну збалансованість українського законодавства в 5,5 балів. Це надзвичайно низький рівень, якщо врахувати, що Україна вже давно долучилась до головних міжнародних зобов`язань щодо забезпечення гендерної рівності. Проте, досі ми не спромоглися ратифікувати Стамбульську конвенцію про запобігання насильству стосовно жінок та супутні їй закони. Досі не ухвалений новий Трудовий кодекс, який би виправив дискримінаційну ситуацію на ринку праці. Гендерне квотування для політичних партій фактично не діє, адже не передбачає жодних санкцій для тих, хто порушує його принципи. Не існує законодавчих обмежень для сексистської реклами», - заявила Ірина Суслова. Також вона звернула увагу на низький рівень представництва жінок у владі. 


«76% експертів визнали, що теперішній рівень присутності жінок в органах державної влади України та в українській політиці явно недостатній. Це має далекосяжні наслідки. Чоловіча більшість в центральних та місцевих органах влади ставиться до гендерних питань за залишковим принципом, вони явно не в мейнстрімі державної політики», - переконана народна депутатка.
За її словами, наша держава потребує глибинних реформ з урахуванням гендерного підходу. 


«Важливо, щоб ключові законопроекти, урядові постанови, укази президента, рішення місцевої влади враховували інтереси як чоловіків, так і жінок й проходили попередню перевірку на гендерну збалансованість. В результаті від цього виграє все суспільство. Комплексний гендерний підхід дозволить державі більш якісно виконувати умови соціального контракту, а отже гарантувати безпеку, стабільність та прогнозованість життя українців», - наголосила Ірина Суслова. 


Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайло Чаплига закликав не обмежуватись створенням лише нормативно-правової рамки політики гендерної рівності. «Мало лише створити законодавчі умови, держава повинна навчити як цими рівними умовами користуватись. Якщо мова йде про доступ до нових професій, то слід створювати шляхи для їх опанування та рівної конкуренції жінок з чоловіками», - наголосив він. 


Михайло Чаплига також звернув увагу на важливість просвітницької роботи в суспільстві. «На жаль, політична воля державних діячів часто розбивається об силу традиціоналізму. Навіть на тих людей, які розуміють важливість дотримання принципів гендерної рівності, впливає загальне ставлення суспільства до цих питань. Більшість людей стверджує, що в нас немає гендерних проблем саме через те, що навіть не задумується над цим. Тому важливо проінформувати людей про проблему, показати шлях її вирішення та на конкретних прикладах довести чому ми всі від цього виграємо», - заявив він.


Експертне дослідження «Гендерна проблематика та її актуальність в українському суспільстві» проведене 7 червня-21 липня 2017 р. Інститутом соціальних технологій «Соціополіс» на замовлення громадської організації Ліга захисту прав жінок «Гармонія Рівних» . Обсяг вибірки експертного опитування - 25 експертів.

 

Контакти ГО Ліга захисту прав жінок «Гармонія Рівних»:

Телефон: 096 485 47 97

E-mail: wrpl.project@gmail.com 

Сторінка в Facebook: https://www.facebook.com/HARMONY.OF.EQUALS/ 

 

Завантажити матеріали: 

Звіт (doc)

Короткий звіт (doc)