III Конгрес Соціологічної асоціації України

12-13 жовтня у Харкові відбувся III Конгрес Соціологічної асоціації України, подія, важлива для всіх тих, для кого соціологія є не лише професією, а й покликанням. Учасників з України, а також з ближнього і дальнього зарубіжжя гостинно прийняв у своїх стінах один з найстаріших вищих навчальних закладів країни – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. Конгрес був присвячений темі «Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання», актуальність якої засвідчується самим життям.

На Конгресі презентовані результати всеукраїнського соціологічного дослідження «Соціальні нервіності: сприйняття українським суспільством», проведеного ВГО «Соціологічна асоціація України» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у вересні 2017 р. Ці результати свідчать про якісне розширення та кількісне поглиблення соціальних розламів в українському суспільстві. Зростаючі нерівності, що сприймаються переважною більшістю населення як несправедливі, породжують високу соціальну напругу і створюють умови для соціальних конфліктів та протестів.

1 copy

Соціологи закликали державу, її органи, керівників і депутатів всіх рівнів невідкладно приділити увагу вирішенню цієї проблеми. Політики не можуть і не повинні залишатись осторонь, оскільки в разі їх самоусунення від вирішення даного питання соціальний вибух і крах української державності неминучі. Також учасники конгресу висловили стурбованість щодо стану і перспектив соціологічної науки та освіти в Україні. Окрім різкого зниження фінансування має місце відставання від актуальних світових тенденцій, які заступник директора ЦСТ «Соціополіс» С.Літвінов визначив як рух до постнауки та до постсоціології зокрема. Все зростаючу увагу соціологічної спільноти привертає осучаснення опитувальних методів, використання big data.

Разом з тим, під час Конгресу були представлені результати численних досліджень українських соціологів, що свідчать: українська соціологія живе і розвивається.