СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В ШЕПЕТІВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ (СЕРЕДИНА ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ)

Дослідницька компанія «Соціополіс» на замовлення «Громадська ініціатива дій (ГІД)» провела опитування громадської думки в Шепетівській міській територіальній громаді. Терміни проведення опитування – з 15 по 23 листопада 2021 року.

Об’єкт дослідження – зареєстровані жителі м. Шепетівки та інших населених пунктів, які входять до складу Шепетівської міської територіальної громади, віком від 18 років.

Метод дослідження – стандартизоване інтерв’ю face-to-face за місцем постійного проживання респондентів.

Вибірка – двоступенева, з квотним відбором на останньому етапі, репрезентативна для дорослого населення Шепетівської міської територіальної громади за статтю та віком.

Обсяг вибірки – 600 респондентів (в тому числі: м. Шепетівка – 571 респондент, с. Пліщин – 15 респондентів, с. Плесна – 14 респондентів).

Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує:

  • 4,0% – для даних, близьких до 50%;
  • 3,4% – для даних, близьких до 25% і 75%;
  • 3,2% – для даних, близьких до 20% і 80%;
  • 2,8% – для даних, близьких до 15% і 85%;
  • 2,4% – для даних, близьких до 10% і 90%;
  • 1,7% – для даних, близьких до 5% і 95%;

Результати опитування

1. Згідно з результатами опитування, жителі Шепетівської міської громади переважно не задоволені тим, як ідуть справи в їхній громаді, – лише близько чверті (24,8%) респондентів вважають, що справи в Шепетівській громаді розвиваються в правильному напрямку, тоді як майже дві третини (64,8%) респондентів вважають, що справи в їхній громаді йдуть у неправильному напрямку.

2. Згідно з результатами опитування, жителі Шепетівської міської громади скоріше негативно, ніж позитивно оцінюють діяльність діючої місцевої влади. Зокрема, діяльністю Шепетівського міського голови Віталія Бузиля задоволені 38,1% опитаних (в тому числі повністю задоволені – лише 10,3%), а не задоволені – 50,5% респондентів (в тому числі повністю не задоволені – 30,0%). Оцінка респондентами діяльності депутатів Шепетівської міської ради (в цілому) є ще нижчою – задоволені нею 24,1% опитаних (в тому числі повністю задоволені – лише 4,2% опитаних), а не задоволені – 58,2% (в тому числі повністю не задоволені – 34,2% опитаних).

З діяльністю заступників Шепетівського міського голови Галини Безкоровайної та Віталія Янушевського більшість опитаних жителів Шепетівської громади (відповідно 59,3% і 60,5%) не знайомі. Серед тих респондентів, які знайомі з діяльністю вказаних представників місцевої влади, кількість тих, хто негативно оцінює її, також перевищує кількість позитивних оцінок. Зокрема, діяльністю Галини Безкоровайної на посаді заступника міського голови задоволені 15,0% опитаних, а не задоволені – 21,3% опитаних. Діяльністю Віталія Янушевського на посаді заступника міського голови задоволені 13,3% опитаних, а не задоволені – 22,2% опитаних.

3. Згідно з результатами дослідження, більшість (54,4%) опитаних жителів Шепетівської міської громади вважають, що станом на теперішній час їхня громада економічно занепадає. Близько чверті опитаних (26,2%) вважають, що економічний розвиток Шепетівської громади на теперішній час зупинився на місці (вона і не розвивається, і не занепадає). Лише 14,7% опитаних вважають, що Шепетівська міська громада тепер економічно розвивається.

4. Згідно з результатами опитування, переважна більшість жителів Шепетівської міської громади вважають, що проблема корупції у місцевій владі їхньої громади існує та є гострою. Зокрема, на думку 58,3% опитаних, проблема корупції у місцевій владі Шепетівської громади існує і є дуже гострою, а на думку 19,3% опитаних, – проблема корупції існує і є досить гострою. Значно менше опитаних (7,2%) вважають, що проблема корупції у місцевій владі їхньої громади хоч й існує, але не є гострою. Лише 5,8% опитаних взагалі заперечують існування корупції у місцевій владі Шепетівської міської громади.

5. На запитання стосовно того, хто найбільше винен в існуючих проблемах Шепетівської громади більшість (47,0%) опитаних відповіли, що, на їхню думку, найбільше в існуючих проблемах громади винна Шепетівська міська влада в цілому. Інші варіанти відповіді на вказане запитання назвали значно менше опитаних. Зокрема, місцеве населення вважають найбільше винним в існуючих проблемах громади 9,3% опитаних; центральну владу – 8,9% опитаних; обласну владу – 3,2% опитаних. Лише 1,7% респондентів вважають, що в існуючих проблемах їхньої громади не винен ніхто.

6. Переважна більшість опитаних жителів Шепетівської міської громади вважають, що Шепетівський міський голова кожного року повинен виступати з публічним звітом про виконану роботу. Зокрема, 90,3% опитаних вважають, що міський голова безумовно повинен кожного року виступати з публічним звітом, а 5,5% опитаних вважають, що він скоріше повинен виступати з таким звітом. Лише 3,3% опитаних висловили думку, що Шепетівський міський голова не повинен кожного року виступати з публічним звітом про виконану роботу.

Звіт з результатами опитування у форматі .pdf можна скачати тут.

З повагою,
прес-служба Дослідницької
компанії «Соціополіс»
тел. (044) 360-96-49